Korrekt beskæring af klatreroser

Beskæring af klatreroser
Med det rette værktøj går det nemt at beskære klatreroser.

Blomstringsegenskaberne er afgørende

Med regelmæssig beskæring bliver klatreroser ved med at være livskraftige og blomstrer overdådigt. Derudover kan du med en regelmæssig beskæring kontrollere planternes vækst.

Når man beskærer klatreroser, skal man især se på deres blomstringsegenskaber. Man skelner mellem sorter, som kun blomstrer en gang om året, og dem, der blomstrer flere gange årligt.

De engangsblomstrende sorter som eksempelvis visse arter af slyngroser skal du højst beskære en gang om året. Foråret er det ideelle tidspunkt til dette. Roser, som blomstrer to gange om året, skal du beskære to gange. Her skal beskæringen foretages hhv. om foråret og om sommeren. Beskær disse klatreroser umiddelbart efter blomstringen.

Remonterende klatrerosesorter

Moderne former af klatrerosen kaldes også “climber”. De bliver tre til fire meter høje. Nogle gange når de endda en højde af fem meter. De egner sig derfor særligt til rosenbuer, obelisker og espalierer. Og de høje klatreroser er også velegnede som beskyttelse mod indkig. Kendte sorter af klatreroser er “Coral Down”, Ilse Krohn Superior” og “Swan Lake”.

Remonterende klatreroser har relativt store blomster, som viser sig to gange årligt. De udvikler sig cirka fra slutningen af maj til begyndelsen af juli. Du kan glæde dig over blomsterne for anden gang fra august. Det virker næsten, som om disse sorter blomstrer uafbrudt helt fra maj til den første frost.

De talrige blomster er en kraftpræstation for klatrerosen. Derfor vokser de sorter, der blomstrer flere gange årligt, også betydeligt mindre end dem, som kun har blomster en gang om året. De høje klatreroser får også kun forholdsvis korte, stive skud. Dem skal du binde fast til stabile espalierer.

Fra disse grene udvikler disse klatreroser deres grundstruktur. Senere vokser sideskuddene med blomsterne ud herfra.

Når du beskærer disse klatreroser, afkorter du planterne cirka ved denne grundstruktur. Når du skal afkorte kraftigere skud, er det en hjælp med en havesaks med udveksling som eksempelvis EasyPrune fra Bosch. Så lykkes det dig at afkorte også kraftigere skud med rene snit, som klatrerosen bedre kan tåle.

EasyPrune fra Bosch
Havesaksen EasyPrune fra Bosch er har udveksling. Du kan dermed også skære tykkere grene over uden problemer.

Beskæring af remonterende klatreroser om foråret

Remonterende klatreroser beskæres som nævnt, når du ønsker at bibeholde en livskraftig plante. Med tilbageskæringen stimulerer du planten til at danne nye skud. På disse nye sideskud opstår blomsterne så. Regelmæssig beskæring får rosen til at udvikle ekstra mange blomster.

Du skal først have fat i havesaksen i marts eller april. Så afkorter du alle sideskud med cirka det halve. Du skal lade tre til fem øjne eller forgreninger stå.

Hvis klatrerosen er ældre og bar på det nederste stykke, skal du også tage dig af de ældre skud, så planten forynges. Beskære de gamle skud af over jorden. Så udtynder du planten grundigt.

Ikke alle sorter tåler denne foryngelse lige godt. Gå derfor hellere forsigtigt til værks og lav først en prøvebeskæring: Om foråret skærer du en tredjedel af de gamle grene, som er bare på det nederste stykke, af umiddelbart over jorden. Hvis rosen klarer dette godt og sætter nye skud som vanligt, kan du afkorte de andre grene året efter.

Men hvis planten viser sig at være sart over for denne behandling, bør du lade de andre grene være. For at det nederste bare stykke af rosen ikke virker uskønt, kan du plante en lav buskrosesort under rosen. Så skjules de bare steder, og du har endnu flere blomster i haven.

Foryngelse af klatreroser
Klatrerosens ældre skud beskæres næsten lige over jorden. Dermed forynger du planten.

Beskæring af remonterende klatreroser om sommeren

Med en beskæring om sommeren øger du først og fremmest mængden af blomster. Fjern de visne blomster eller blomsterklynger. Klip med din havesaks under blomsten, lige over det første fuldt udviklede blad. Så bruger rosen ikke energi på at danne frø og udvikler i stedet nye blomster.

Hvis den første blomstring i juni er ovre, afkorter du alle afblomstrede skud. Skær den tilbage til et sundt øje. Det betyder normalt, at du skal fjerne omkring to tredjedele af skuddet. De steder, du skærer, skal være cirka samme tykkelse som en blyant.

På den underste tredjedel af rosen udvikler der sig undertiden nye skud. Dem lader du stå og binder dem vandret fast til espalieret. Det er vigtigt, når du senere vil forynge rosen. Så leder de gamle grene samme vej som disse unge skud.

Engangsblomstrende klatrerosesorter

Klatrerose med blomster
Efter den første blomstring i juni skal du skære klatrerosens afblomstrede skud tilbage. Du kan fjerne godt to tredjedele af længden.

De klatrerosesorter, som kun blomstrer én gang om året, kalder man også slyngroser. Alt efter sort bliver de op til 10 meter høje. Deres skud er særligt bøjelige og mange meter lange. Med disse skud kan planten slynge sig op ad gamle træer, hegn, pergolaer og andre støtteelementer.

Slyngroser danner ikke nogen grundstruktur ligesom de remonterende sorter. Væksten er således betydeligt vildere og ustruktureret.

Slyngrosens blomster er temmelig enkle og forholdsvis små. De danner sig imidlertid i så store mængder og så overdådige klynger, at man næsten ikke kan se noget af klatrerosens løv. Disse sorter har en meget delikat duft.

Slyngrosen har udviklet sig fra vildrosen. I lighed med disse danner slyngrosen nye skud fra sin base. Om efteråret udvikler den lysende hyben.

Slyngrosen vokser ekstremt kraftigt. Det skyldes også, at den kun blomstrer én gang om året og derfor ikke skal gemme kræfter til endnu en blomstring. Kendte engangsblomstrende klatrerosesorter er “New Dawn”, “Flammedans” og “Bobby James”.

Beskæring af engangsblomstrende klatreroser

Slyngroser har generelt ikke brug for en regelmæssig beskæring. De udvikler også uden regelmæssig beskæring rigeligt med blomster på sideskuddene fra det foregående år. Det er for så vidt praktisk, eftersom de øverste dele af de meget høje planter kun kan nås med en stige, og det således ville være meget besværligt for dig at beskære rosen.

Lad helst rosen være i fred så længe, at den har indtaget den mængde plads i haven, som du havde tiltænkt den. Du skal ikke skære lange skud af, men binde den fast i bueform med plantetråd eller bast. Jo mere vandret, skuddene anbringes, jo mere overdådigt blomstrer rosen.

Først efter fem til seks års vækst skal du beskære den engangsblomstrende klatrerose. Du behøver ikke lade en grundstruktur så ved disse sorter. Beskær et ældre skud hist og her direkte over jorden hvert andet eller tredje år. Også her hjælper en havesaks med udveksling som EasyPrune fra Bosch dig med de kraftigere skud. Derefter trækker du de afklippede skud ud af gren-virvaret.

Ved disse sorter skal du endvidere kun fjerne de skud, som generer, eller som får planten til at se for tæt ud. Hvis der er skud, der krydser hinanden eller gnider mod hinanden, eller er et af dem sygt, skærer du ligeledes disse dele af klatrerosen bort. På den måde forynger du planten.

Hvis din slyngrose bliver for stor, kan du skære de afblomstrede skud helt ned. Et kort stykke over jorden er det rette sted at skære.

Afblomstrede sideskud kan afkortes med to tredjedele. Så danner der sig efterhånden færre hyben. Hvis du ikke har lyst til at undvære dem, kan du lade skuddene vokse.

Nogle sorter af slyngrosen udvikler kort inden blomstringen flere lange, meget tynde skud. De har ingen blomsteransatser. Man kalder også disse skud for “fiskestænger”. Disse skal du skære tilbage, så der er to til tre par øjne tilbage.

I øvrigt kan roser generelt altid godt lide at blive gødet naturligt. Enten med ny kompostjord eller humus. Hvordan man selv kan lave havens guld, kan du lære her.

Beskæring af roser
Hold dine roser i haven i form med en regelmæssig beskæring. Så ser de fine og velplejede ud.
Tip
Korrekt beskæring af klatreroser
Klatreroser skal beskæres regelmæssigt. Hvornår på året og hvor ofte, du skal have fat i saksen, afhænger af sorten. Her lærer du alt, hvad du skal vide om beskæring af klatreroser.