Slibning af træ og metal: Slibevejledning


Du har nok allerede selv lagt mærke til det i forbindelse med dine gør-det-selv-projekter: Slibning af materialer er ofte et vigtigt emne. Hvorfor det overhovedet er hensigtsmæssigt at slibe, hvilke forskelle der er på slibemidlerne som f.eks. slibepapir eller slibesvampe, og hvordan du vælger det rigtige slibemiddel, har vi beskrevet for dig i en vejledning. Desuden har vi også tips om, hvilken maskine der ville kunne være den mest egnede for dit projekt.


1. Hvorfor er det hensigtsmæssigt at slibe emner?

Med slibning tænker du måske som det første på bearbejdning af træ. Slibning af træ kan have til formål at fjerne gammel maling eller lakrester eller at forberede overfladen til at blive laseret. Slibning af metal kan have til formål at fjerne rust eller at få materialet til at fremstå flottere.

2. Hvilket slibetrin skal jeg vælge til mit emne?

Det rigtige slibetrin afhænger af, hvilket resultat du ønsker at opnå. Endvidere skal du være opmærksom på, hvilken tilstand emnet har til at begynde med: Er der eksempelvis tale om et gammelt skab, som du gerne vil renovere? Eller vil du kun slibe savkanterne på dit gør-det-selv-projekt for at fjerne splinter? Du kan i så fald bearbejde dit materiale helt forskelligt ved hjælp af forskellige slibemetoder og slibepapir med passende kornstørrelse for at opnå det ønskede resultat. Alt efter emnets størrelse kan du overveje, om du vil gøre brug af en slibemaskine eller vil nøjes med at bruge håndslibemidler.

2.1 Grovslibning / bortslibning af materiale

Hvis du vil bortslibe meget materiale, taler man om grovslibning. Det er for det meste det første trin ved emner, som du istandsætter – f.eks. et gammelt skab. Til dette formål bør du anvende et groft stykke slibepapir med en kornstørrelse på 40 til 60. Med dette kan du nemt bortslibe gammel maling eller lak eller forslibe ru, uhøvlede overflader.

2.2 Forberedelse

Hvis du kun vil slibe materialet let eller forberede det til andre trin, egner et slibeblad med en kornstørrelse på 80 til 120 sig bedst. Med dette kan du fjerne ujævnheder eller sporene fra grovslibningen. For at kunne lakere eller male materialet skal du forberede det i endnu et slibetrin med et slibeblad med en kornstørrelse på 120 til 180.

Um das Material lackieren oder anstreichen zu können, bereitest du es in einem weiteren Schleifschritt mit einem Schleifpapier der Körnung 120 bis 180 vor.

2.3 Finslibning

Ved finslibning fjerner du sporene fra den forudgående slibning, så materialet bliver helt glat. Slibebladet med kornstørrelse 180 fjerner fibre fra overfladen eller forbereder materialet til bejdsning eller lasering.

Tip
VORES TIP:

Mellemslibning mellem laklagene optimerer resultatet. Det gør du ved at slibe materialet en ekstra gang efter første gang lak. Sørg for, at lakken er tørret godt, inden du sliber den. Til mellemslibningen bør du bruge et slibeblad med en kornstørrelse på 240.

2.4 Polering

Af hensyn til et optimalt resultat kan du vælge at polere emnet, efter at du har slebet det. Ved polering skifter du eksempelvis slibepapiret ud med polerefilt eller en poleresvamp og fører poleremidlet hen over det finslebne materiale.

3. Hvilke former for slibemidler findes der?

Slibemidler adskiller sig for eksempel i kornstørrelse og med hensyn til underlag. Alt efter hvilket resultat du ønsker at opnå, bør du vælge de rigtige kombinationer.

3.1 Hvad betyder angivelsen af kornstørrelse på slibebladet?

Med kornstørrelsen angives det generelt, hvor groft eller fint slibepapiret er. Generelt gælder følgende: Jo højere tallet for kornstørrelsen er, desto finere er slibemidlet, og desto finere bliver også sliberesultatet i sidste ende. Kornstørrelsesintervallerne angives sædvanligvis i trin på 20 til 30. Efter et slibepapir med kornstørrelse 60 følger således eksempelvis et med kornstørrelse 80.

Ved en grov kornstørrelse er kornene i højere grad fordelt uregelmæssigt og spredt over hele fladen. Resultatet bliver derved mindre fint, men du bortsliber til gengæld mere materiale. Er fordelingen derimod snarere fin, opnår du et flottere resultat. Du bortsliber ganske vist mindre materiale, med efterlader heller ikke nogen dybe slibespor i materialet.

Tip
TOMMELFINGERREGEL FOR KORNSTØRRELSE

Ved skift af slibeblad bør du aldrig springe mere end ét kornstørrelsestrin over. Hvis du eksempelvis er ved at klargøre et emne med slibepapir med kornstørrelse 80, bør du ikke begynde finslibningen med slibepapir med kornstørrelse 180. Foretag hellere en mellemslibning med kornstørrelse 120.

3.2 De forskellige underlag ved slibemidler

3.2.1 Papir/lærred

Som navnet slibepapir antyder: Papir er det mest almindelige underlag for slibemidler og fås fra grove til fine korn. Det egner sig til alle former for slibeopgaver, dvs. fra grov- til finslibning. Slibepapir fås til slibemaskiner, f.eks. med huller til direkte udsugning af slibestøvet eller som papirark til slibning med hånden og en slibeklods.

Nogle slibemidler har lærred som underlag, det er særligt modstandsdygtigt og robust. På den måde er det mindre tilbøjeligt til at revne.

3.2.2 Skumplast

Hvis du eksempelvis ønsker at bearbejde træ med hvælvinger, egner slibemidler af skumplast, såsom slibesvampe, sig perfekt – de tilpasser sig utroligt godt til overfladen. Fingrenes tryk fordeles derved ensartet, så der ikke opstår dybe ridser. Med dette materiale er der heller ingen fare for gennemslibning. Til hver enkelt opgave findes der forskellige kornstørrelser, ved bearbejdning med forskellige kornstørrelser anbefales et slibesvampsæt .

3.2.3 Fleece

Fleece som underlag ved slibemidler anvendes mest til håndslibning. Det er ideelt at bearbejde træ, før det oliebehandles. Du kan fjerne de sidste små træfibre og samtidig oliebehandle træet med fleecen.

Tip
HVORDAN OPBEVARER JEG SLIBEMIDLER KORREKT?
Slibepapir opbevarer du bedst ved stuetemperatur, dvs. mellem 15 og 25 grader celsius og en luftfugtighed mellem 40 og 60 procent. For at sikre en længere levetid for slibemidlerne og et bedre resultat bør du ikke opbevare dem på betongulve, i nærheden af åbne vinduer eller på radiatorer.

3.3 Hvordan vælger jeg det rigtige slibemiddel til mit projekt?

1. Find ud af, hvilket materiale der skal bearbejdes, f.eks. træ, og hvilket resultat der ønskes, f.eks. forberedelse til lakering.
2. Vælg i overensstemmelse hermed den rigtige slibetype.
3. Find det ideelle slibemiddel til denne opgave, f.eks. slibepapir med kornstørrelse 120

4. Hvad skal jeg være opmærksom på ved slibning af bestemte materialer?

Generelt er det vigtigt at beskytte sig mod det slibestøv, der opstår ved slibningen. Det bedste er at bære en støvmaske og beskyttelsesbriller, når du sliber. Hvis du bruger slibemaskinen, anbefales det desuden at anvende høreværn og bære arbejdshandsker

4.1 Fjernelse af rust på metal og klargøring til lakering

På metal kan man fjerne rust ved slibning. Desuden klargør du derved metallet til lakering. Husk at bære beskyttelsestøj. I vores vejledning til emnet Slibning og lakering af metal finder du ud af, hvordan du helt præcist går frem.

4.2 Hvad er vigtigt i forbindelse med slibning af træ?

Når du behandler træ med en rystepudser, båndpudser eller excentersliber, bør du være opmærksom på fiberstrukturen og ikke slibe på tværs af fiberretningen for at undgå uønskede spor i materialet.

5. Hvilke maskiner egner sig til mit emne?

Slibning er ikke altid ensbetydende med slibning. Du kan enten slibe dit emne med hånden, f.eks. med slibesvampe eller en slibeklods, eller med en slibemaskine. Vi viser dig, hvilke værktøjer der egner sig bedst til hvilken opgave:

5.1 Slibning af afrundinger

For at du ikke misformer de præcist savede afrundinger på dit emne gennem slibningen, bør du vælge det rigtige slibeværktøj. Her kan du med fordel anvende en sliberulle eller en slibesvamp . Den er mere elastisk end maskiner med et fast slibeblad eller en slibeklods, så det er nemt at følge afrundingerne.

5.2 Slibning af store overflader

Vil du bearbejde plane flader af træ eller trælignende materialer og lakerede overflader? Så er en rystepudser det bedste valg. Slibebladene til denne type opgaver er firkantede, så de nemt kan føres hen over overfladen.

Med en rystepudser kan du nemt slibe store flader.
Med en rystepudser kan du nemt slibe store flader.

5.3 Hjørner, kanter og små flader

De forskelligt formede slibemidler egner sig perfekt og kan anvendes efter behov.

Hjørnerne er slibet med en multisliper.

5.4 Hjørner på små emner med komplekse former

Når du skal slibe på en særlig handy måde og bearbejde små komplekse flader eller emner, kan du eksempelvis vælge at bruge en deltasliber . Slibebladets trekantede form egner sig utrolig godt til mindre hjørner og præcis slibning.

Hjørnet på en trappe er slibet ned med en delta-slibe.

5.5 Slibning på store flader af træ

Ønsker du at fjerne mest muligt materiale fra dit emne? Så er en båndsliber velegnet til opgaven. For at undgå små fordybninger i forbindelse med slibearbejdet kan du anvende en sliberamme, som monteres på båndsliberen og begrænser slibedybden.

Et stort område slibes grundigt ned med en båndsliber.
Tip
VORES TIP:
For generelt at forhindre riller og fordybninger i materialet bør du altid sætte maskinen på overfladen og først derefter tænde den.

5.6 Hurtig og grov slibning på metal

Hvis du ved bearbejdning af metal ikke har brug for at arbejde absolut præcist, men blot ønsker hurtigst muligt at fjerne meget materiale, bør du vælge en vinkelsliber . Med passende påsatser kan du også bearbejde andre materialer som f.eks. træ med denne.

Med en vinkelsliber kan man hurtigt fjerne meget materiale.
Med en vinkelsliber kan man hurtigt fjerne meget materiale.

5.7 Til nærmest alle emneformer

En excentersliber egner sig til stort set alle materialer og former. Med det runde slibeblad skrider slibearbejdet hurtigt frem. Fremgangsmåden er som med en rystepudser: Sæt maskinen på overfladen, tænd den, og før den hen over overfladen.

Et rundt træbryst behandles med en orbitalt sliber.
Den optimale maskine til grov- og finslibning af runde flader og især plane flader er en excentersliber.

5.8 Til emner med skiftende overflader og materialer

For at du ved et emne bestående af forskellige materialer ikke konstant skal skifte maskine, kan du anvende en sliberulle . Den er udstyret med en fleksibel slibevalse, som tilpasser sig perfekt i forhold til forskellige materialer. De forskellige påsatser er nemme at udskifte alt efter materialet uden brug af ekstra værktøj.

I øvrigt: Med en excenter- og en deltasliber er du optimalt udrustet til de fleste gør-det-selv-projekter. Ved særlige opgaver anbefales det dog at vælge en slibemaskine, der passer til opgaven.

Forskellige materialer behandles med slibevalsen.