Verktøy for Hjem og Hage

Bosch fliseskjærere

Riss og kapp keramiske fliser med noen få, enkle trinn – Bosch flisskjærere har titanbelagte skjærehjul som har lang levetid og risser nøyaktig for eksakt brekking av keramiske fliser.