Scule pentru casă şi grădină

Caracteristici tehnice ale sculelor electrice

Produsele de la Robert Bosch Power Tools GmbH sunt dezvoltate şi produse în conformitate cu standarde de înaltă calitate şi în conformitate cu normele tehnologice general acceptate. Datele tehnice şi funcţiile produselor noastre sunt verificate regulat în timpul dezvoltării şi al producţiei în serie prin aplicarea unor metode statistice. Astfel, garantăm faptul că produsele îndeplinesc standardele noastre de calitate şi aşteptările utilizatorilor cât mai mult posibil.

Totuşi, este normal ca performanţa reală a unei scule electrice să varieze de la un dispozitiv la altul. Aplicarea specifică a unei scule şi condiţiile de mediu au o influenţă semnificativă. Informaţiile tehnice respective, de exemplu, de pe ambalaj şi din manuale, se referă la valorile medii şi se aplică produselor şi accesoriilor acestora când sunt noi. Mai jos poţi găsi o prezentare generală cu titlu de exemplu a factorilor care influenţează cel mai mult performanţa reală a unei scule electrice în ceea ce priveşte aplicarea sa şi condiţiile de mediu.

Avertisment
PICTOGRAME ŞI VALORI OBIŞNUITE
pot să difere în funcţie de model

Timp de funcţionare acumulator

Timp de funcţionare acumulator
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Timpul de funcţionare a acumulatorului de la sculele noastre fără cablu de alimentare depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu,

 • profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde de
  • proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, înălţimea şi densitatea ierbii, densitatea lemnului, …)
  • dimensiunile piesei de prelucrat (de exemplu, volumul pneurilor, diametrul şi lungimea şuruburilor, …)
  • tehnicile de lucru şi viteza de lucru (de exemplu, forţa aplicată de operator, sau viteza de deplasare şi benzile care se suprapun în timpul tunderii gazonului sau a gardului viu)

Cel mai îndelungat timp de funcţionare poate fi de obicei obţinut în condiţii de mers în gol.

 • temperatură ambiantă – performanţa optimă a acumulatorului poate fi atinsă în intervalul 15-25 °C. La temperaturi joase, timpul de funcţionare disponibil şi energia unui acumulator sunt reduse.
 • starea acumulatorului: capacitatea unui acumulator depinde în mare măsură de istoricul duratei sale de utilizare, de exemplu, vechimea, numărul de cicluri de încărcare, tipul de încărcare (rapidă/lentă), nivelurile de încărcare (dacă este mereu „gol” sau chiar în stare de descărcare totală, acest lucru poate reduce în timp capacitatea acumulatorului).

 

Timp de încărcare

Timp de încărcare
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Timpul de încărcare a acumulatorilor noştri depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • starea de încărcare a acumulatorului înainte de începerea încărcării
 • temperatura ambiantă
 • starea acumulatorului: capacitatea (scade pe parcursul duratei de utilizare a acumulatorului), precum şi istoricul său de încărcare, de exemplu, numărul de cicluri de încărcare, tipul de încărcare (rapidă/lentă), nivelurile de încărcare (dacă este mereu „gol” sau chiar în stare de descărcare totală, acest lucru poate reduce în timp capacitatea acumulatorului).

 

Performanţă de găurire

Performanţă de găurire
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Performanţa de găurire a sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • tipul, calitatea & starea de adecvare a burghiului la aplicaţie

 • diametrul burghiului, în funcţie de tipul materialului

 • profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde şi de proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, duritatea şi densitatea), diametrul de găurire, adâncimea de găurire etc.

 • viteză de rotaţie: te rugăm să foloseşti a 2-a treaptă de viteză şi acceleraţie maximă pentru viteză maximă; recomandăm să nu se lucreze continuu în modul de acceleraţie la jumătate pentru o durată de utilizare sporită a sculei

 • tehnici de lucru, de exemplu, forţa care este aplicată de operator

 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare

 

Performanţă de înşurubare

Performanţa de înşurubare a sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde şi de proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, duritatea şi densitatea), dimensiunile şuruburilor etc.

 • tipul, calitatea & starea

  • capetelor de şurubelniţă (adecvarea la aplicaţie)

  • şuruburile (filet total/parţial, tipul capului, strat de acoperire, calitate etc.)

 • viteza de rotaţie (te rugăm să foloseşti prima treaptă de viteză pentru un cuplu moale mai ridicat)

 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare

 • tehnici de lucru, de exemplu, forţa care este aplicată de operator

 

Performanţă de tăiere cu ferăstrăul, frezare, tăiere

Performanţă de tăiere cu ferăstrăul, frezare, tăiere
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Performanţa de tăiere cu ferăstrăul, frezare şi tăiere a sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • tipul, calitatea & starea accesoriului (o selecţie de pânze, freze adecvate,…)
 • profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde şi de proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, duritatea şi densitatea), dimensiunile accesoriului, adâncimea de tăiere etc.
 • piesă de prelucrat/maşină bine fixată – de exemplu, lipsa vibraţiilor la lucrul cu ferăstrăul vertical
 • lubrifierea în cazul anumitor aplicaţii
 • tehnici de lucru, de exemplu,
  • forţa care este aplicată de operator
  • sensul de orientare a fibrelor de lemn în raport cu direcţia de tăiere
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare

Performanţa de şlefuire, degroşare, rindeluire

Performanţa de şlefuire, degroşare şi rindeluire a sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • Tipul, calitatea & starea accesoriului (tipul de hârtie abrazivă, dimensiunea fibrei, tipul de lamă, tipul de freză,…)
 • ·profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde şi de proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, dimensiunile, duritatea, densitatea, umiditatea, sensul de orientare a fibrelor de lemn, …), dimensiunea suprafeţei de prelucrat etc.
 • tehnici de lucru, de exemplu,
  • forţa care este aplicată de operator
  • fixarea piesei de prelucrat şi a maşinii – pentru evitarea vibraţiilor
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare

Rata percuţiei, cursei şi orbitei, viteza lanţului

Rata percuţiei, cursei şi orbitei, viteza lanţului
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Rata percuţiei, cursei şi orbitei, precum şi viteza lanţului de la sculele noastre electrice depind de câţiva factori care le influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde şi de proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, duritatea şi densitatea), dimensiunea suprafeţei de prelucrat etc.
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare
 • starea sculei, cum ar fi starea sa de rodare şi temperatura sa, care influenţează performanţa acumulatorului şi vâscozitatea lubrifierii interne

 

Turaţie (rot/min) – turaţie la mers în gol

Viteza de rotaţie a sculelor noastre electrice este indicată ca valoare maximă în condiţii de mers în gol şi care nu este depăşită, pentru a se evita accidentele cu accesorii necorespunzătoare. Aceasta depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • starea sculei, cum ar fi starea sa de rodare şi temperatura sa, care influenţează performanţa acumulatorului şi vâscozitatea lubrifierii interne
 • tensiunea & curentul electrice de intrare, starea de încărcare a acumulatorului
 • sarcina care este indusă de dimensiunile şi masa accesoriului

Cuplu (înşurubare moale, dură, max.)

Cuplu (înşurubare moale, dură, max.)
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Cuplul (înşurubare moale, dură, max.) sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • tipul & starea accesoriului
 • tehnicile de lucru ale operatorului, cum ar fi
  • forţa care este exercitată pentru a ţine/fixa scula
  • fixarea piesei (pieselor) de prelucrat
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare
 • temperatura acumulatorului şi sculei electrice

Energie de percuţie

Energie de percuţie
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Energia de percuţie a sculelor noastre electrice depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • dimensiunea burghiului (ciocanele mari sunt mai eficiente cu burghie mari, cele mici, cu burghie mici).
 • ·forţa care este aplicată de operator (ciocane: presiunea suplimentară exercitată de operator nu este benefică pentru avansul de lucru; maşini de găurit cu percuţie: presiunea suplimentară ajută la un avans de lucru mai rapid)
 • starea sculei şi acumulatorului (de exemplu, temperatura)
 • presiunea şi temperatura ambiante

 

Zgomot şi vibraţii

Zgomot şi vibraţii
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Valorile pentru nivelul vibraţiilor şi emisia de zgomot sunt măsurate în conformitate cu o procedură de măsurare standardizată, de exemplu, EN 62841‑2‑11.

Valorile indicate pentru nivelul vibraţiilor şi emisia de zgomot se referă la aplicaţiile principale ale sculei electrice. Dacă însă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, cu diverse accesorii uzate sau dacă nu este întreţinută corespunzător, valoarea pentru nivelul vibraţiilor şi emisiile de zgomot poate fi diferită. Aceste lucruri pot creşte semnificativ nivelul vibraţiilor şi emisiile de zgomot pe durata totală a perioadei de lucru.

Presiune/flux volumic

Presiune/flux volumic
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

La maşinile de curăţat cu înaltă presiune, presiunea maximă este presiunea iniţială din interiorul pompei după ce maşina este pornită şi înainte ca declanşatorul de pe lance să fie eliberat. Aceasta este o valoare obligatorie care trebuie comunicată din motive de siguranţă: trebuie utilizate numai accesorii care sunt adecvate pentru această presiune maximă.

Aceasta nu este echivalentă cu presiunea de lucru constantă care poate fi măsurată la ieşirea unui furtun sau unei lănci în timpul aplicării.

Presiunea de lucru şi fluxul volumic ale maşinilor noastre de curăţat cu înaltă presiune, pistoalelor de pulverizare, pompelor cu aer şi suflantelor pentru frunze depind de câţiva factori cum ar fi, de exemplu, .…

 • Starea de întreţinere a sculei (filtre bine curăţate, nimic înfundat, …)
 • Proprietăţile fluidelor (de exemplu, temperatură, vâscozitate, tensiunea suprafeţei, densitate etc.)
 • Presiunea şi temperatura ambiante
 • Starea de încărcare a acumulatorului
 • Tipul de accesorii, de exemplu, diametrul şi lungimea furtunului/conductei
 • Setările individuale efectuate de utilizator pentru reglarea fluxului de fluid şi de aer

Avansul de lucru, de exemplu, în m²/min pentru pistoalele de pulverizare cu vopsea, depinde şi de viteza de lucru a operatorului şi de preferinţele individuale (de exemplu, acoperirea cu o singură cursă sau acoperirea cu 2-3 curse).

Putere electrică absorbită

Putere electrică absorbită
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Puterea electrică absorbită a sculelor noastre electrice depinde în principal de tensiunea & curentul electrice de intrare de la reţeaua de alimentare cu energie a operatorului.

Raportul de tocare

Raportul de tocare al sculelor noastre de grădină depinde de câţiva factori care îl influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • profilul sarcinii aplicate din exterior, care depinde de proprietăţile materiale ale piesei de prelucrat (de exemplu, dimensiuni, duritate, densitate, umiditate, sensul de orientare a fibrelor de lemn, …)
 • starea cuţitelor – acestea sunt supuse uzurii şi trebuie să fie întreţinute sau înlocuite atunci când performanţa de tocare scade.
 • tehnicile de lucru ale operatorului

Luminozitate

Puterea de iluminare a lămpilor noastre depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • starea de încărcare a acumulatorului
 • starea de întreţinere a lămpii (filtre bine curăţate)

Capacitatea de lipire

Capacitatea de lipire
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Capacitatea de lipire a pistoalelor noastre de lipit depinde de câţiva factori care o influenţează, cum ar fi, de exemplu, …

 • utilizarea unei baghete de adeziv corespunzătoare: proprietăţile materiale şi dimensiunile adezivului
 • starea duzei (curată)
 • forţa exercitată de utilizator
 • tipul acumulatorului şi starea de încărcare

Durata de încălzire/gata de lucru în x secunde

Durata de încălzire a pistoalelor noastre de lipit depinde, în principal, de temperatura ambiantă şi de temperatura iniţială a pistolului de lipit.

Temperatura fluxului de aer a pistoalelor de lipit

Temperatura fluxului de aer a pistoalelor de lipit depinde, în principal, de distanţa de lucru dintre duză şi piesa de prelucrat. Ciclul de încălzire trebuie să fie finalizat pentru rezultate optime.

Dimensiunea gazonului

Dimensiunea gazonului
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Dimensiunea recomandată a gazonului este o valoare prin care se doreşte ajutarea clientului la alegerea modelului de maşină de tuns gazonul adecvat pentru necesităţile sale individuale. Dimensiunea gazonului este, de regulă, mai mică decât dimensiunea totală a grădinii. Pentru diferite categorii de dimensiuni ale gazonului (de exemplu, 200 m², 500 m², 700 m² şi altele), oferim modele adecvate de maşini de tuns gazonul. Acestea diferă, de exemplu, în privinţa diametrului casetei de colectare şi dimensiunii cuţitului de tăiere.

Lăţime şi înălţime de tăiere

Lăţime şi înălţime de tăiere
Pictograme şi valori obişnuite (pot să difere în funcţie de model)

Lăţimea de tăiere depinde de dimensiunea cuţitului de tăiere. Punerea în funcţiune a unei maşini de tuns gazonul cu un cuţit de tăiere mai mare va genera o lăţime de tăiere sporită şi un avans de lucru mai rapid în timpul tunderii gazonului.

Înălţimea de tăiere poate fi reglată la niveluri predefinite la majoritatea modelelor de maşini de tuns gazonul. Acest lucru depinde de toleranţele de fabricaţie ale pieselor mecanice ale maşinii de tuns gazonul, precum şi de condiţiile de mediu precum planitatea, hidratarea şi starea gazonului (de exemplu, prezenţa paielor, bolilor).