Verktyg för Hem & Trädgård
Varje litet steg räknas när det gäller att skydda vår miljö
Quigo Green har också ett hölje och tillbehör som till 90 % består av återvunnen plast. Etikett för Solar Impulse
AdvancedDrill 18-fodralet är tillverkat av över 90 % återvunnen plast.

Lev Hållbart #LikeABosch

Hållbarhet för oss innebär att man handlar ansvarsfullt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Som ledande märke vill vi föregå med gott exempel och ligga i innovationernas framkant och bli alltmer hållbara i vår produktutveckling. Vi stödjer dig och visar dig hur du redan nu aktivt kan bidra till en mer hållbar livsstil med våra elverktyg #LikeABosch. Låt oss tillsammans slå in på vägen där varje litet steg räknas när det gäller att ge ett positivt bidrag till vår miljö.

Höljet på AdvancedDrill 18 består till över 90 % av återvunnen plast.

Lång livslängd #LikeABosch

Med AdvancedDrill 18 kan du bygga ett hus till dina kvittrande vänner i en handvändning och därmed ge dem ett torrt hem. Tack vare sitt smarta Syneon-chip har den sladdlösa borrskruvdragaren avsevärt längre livslängd och högre effekt. Väskan består till över 90 % av återvunnen plast. Därmed bidrar vi till att minska CO2-fotavtrycket.


Spara dricksvatten #LikeABosch

Vatten ur kranen till trädgården? Sånt höll vi på med förr i tiden. Med GardenPump 18 använder du enkelt och bekvämt regnvatten ur din regntunna. Det gör att du kan spara värdefullt dricksvatten. Precis så fungerar innovationer som sparar resurser idag. Inte undra på att experter har försett systemet med det eftertraktade ”Solar Impulse Label”.


Med kompostkvarnen AXT 25 TC förvandlar du utan problem stort trädgårdsavfall till värdefullt kompostmaterial.

Kompostering #LikeABosch

Med kompostkvarnen AXT 25 TC kan
du enkelt förminska stort trädgårdsavfall till värdefullt kompostmaterial. Det minskar mängden kompostavfall och ger dig värdefullt naturligt gödsel. Det gör också att man slipper använda konstgödsel, vilket skyddar marken från försurning och samtidigt är skonsamt för grundvattnet.


Artmångfald #LikeABosch

Grönt ljus för dina hållbara idéer. Genom att bygga ett insektshotell kan du bidra till att skydda artmångfalden och biodiversiteten och ge insekter säkert tak över huvudet. Quigo Greens hölje inkl. tillbehör består dessutom till 90 % av återvunnen plast. Därför har oberoende experter försett systemet med ”Solar Impulse Label”. Med denna utveckling bidrar vi aktivt till att minska CO2-fotavtrycket.


cirkulär ekonomi genom Bosch

Våra hållbarhetsmål

Vi har som mål att belasta miljön så lite som möjligt med våra aktiviteter. Som globalt företag följer vi ett allomfattande hållbarhetsmål för hela produktlivscykeln.

I fokus står särskilt minskning av CO2-fotavtrycket på lång sikt och främjandet av en cirkulär ekonomi som skyddar miljö och klimat.


Vår hållbarhetsstrategi - På Bosch

Home & Garden vill vi använda hållbara innovationer för att skydda miljön i våra globala affärsverksamheter och processer, och vi vill driva på förändringar inom vår bransch.  Därför analyserar och granskar vi ständigt hela vår värdekedja för att ständigt införa ytterligare förbättringsåtgärder.

Vårt hållbarhetsmål

Även Quigo Greens hölje och tillbehör består till 90 % av återvunnen plast.

Quigo Green
Består till 90 % av återvunnen plast

Quigo Green är ett bra exempel på hur vi redan i produktutvecklingen efterlever vår hållbarhetsstrategi konsekvent. Den består till 90 % av återvunnen plast (hölje inkl. tillbehör). Därför har den försetts med det eftertraktade ”Solar Impulse Label”. För vi bidrar aktivt till att minska CO2-fotavtrycket -> Mer info om Quigo Green

Med höljen av återvunnen plast har vi redan sparat 2 200 ton nytt material.

Väska
Det sparar 2 200 ton nytt material

Med införandet av väskor av återvunnen plast har vi sedan 2019 sparat över 2 200 ton nytt material. Denna vikt motsvarar omkring 1 570 personbilar. Så minskar vi CO2-belastningen avsevärt och minskar CO2-fotavtrycket.

Tack vare omställningen från plastförpackningar till kartong minskar mängden plastavfall med 52 ton per år

Förpackning
Vi minskar mängden plastavfall med 52 ton per år

Med den stegvisa omställningen från plastförpackningar till kartong i hela trädgårdsutbudet kan vi varje år minska mängden plastavfall med 52 ton. Även i våra produktförpackningar reducerar vi successivt användningen av plastpåsar och förbättrar därmed vårt CO2-bokslut.

cirkulär ekonomi genom Bosch

Återvinning och reparation
 

Hållbarhet är ett viktigt ämne hos oss: Bosch tar tillbaka och återvinner gamla apparater. Så många ämnen som möjligt återvinns så att miljön inte tar onödig skada. Återvinning av gamla el-apparater – Information för privathushåll Den tyska el- och elektronikapparatlagen (ElektroG) innehåller sedan 2005 en mängd krav på hantering av el- och elektronikapparater.

FAQs

En cirkulär ekonomi är ett slutet system i vilken hela produktionens värdeskapande kedja när det gäller avfall, utsläpp och energiförbrukning successivt ska minskas till noll. Därmed spelar återanvändning av återvunnet material, lång produktlivslängd, underhåll och reparationer av äldre apparater en avgörande roll. Under 2020 har vi utvecklat en strategi för cirkulär ekonomi, som tar hänsyn till ekologisk och social påverkan under hela värdeskapandekedjan. Under 2021 analyserar vi nu systematiskt de viktigaste materialen i Bosch-produkter och utvecklar en åtgärdsplan för att stärka den cirkulära ekonomin.

När det gäller tillförlitlighet och hög kvalitet har vi som BOSCH ett stort förtroende som märke. För att det ska fortsätta att vara så även i framtiden testar vi våra produkter med krävande effekt- och belastningstester. Med viktiga innovationer som Syneon-teknologin vill vi garantera att våra kunder har lång glädje av våra produkter. Tyvärr går det inte att säga något generellt, eftersom många faktorer hos kundens individuella användning och hantering spelar in.  

Med POWER FOR ALL ALLIANCE har Bosch ett av de största märkesövergripande 18 V-systemen för ledande tillverkare i hela världen och erbjuder lösningar för hela hemmet. Det är vår vision att våra användare ska kunna ha ETT ENDA batteri som kan användas till alla enheter i hela hemmet. I framtiden vill vi gärna ha med fler tillverkare i vårt batterisystem.

Du kan skicka din defekta apparat direkt till vårt servicecenter https://repair.bosch-diy.com/se/sv/onlinerepair/diy/repair med hjälp av vår reparationstjänst online. Alternativt kan du ta med den till din lokala återförsäljare eller byggvaruhus.

Bara fågeln i scenen med den sladdlösa borrskruvdragaren AdvancedDrill 18 är äkta.
I de andra scenerna användes plastattrapper och specialeffekter.

Trädgårdsapparaten får endast lyftas och bäras i avsett bärhandtag när motorn är avstängd. Mer information om korrekt hantering av vår gräsklippare hittar du i bruksanvisningen på produktsidorna.  

Om man vill vara grammatiskt korrekt borde det heta ”Live sustainably”, eftersom det är adverb. Men just på amerikansk engelska bortser man gärna från adverb i vardagligt tal. Särskilt inom musiken. Dessutom vill vi vara konsekventa i vår kommunikation: se BSH Film och Bosch Corporate Film, där används redan ”Live sustainable like a Bosch”. Dessutom har vi redan valt ”Live sustainable like a Bosch” för våra Power Tools.

Eftersom man som bekant blir glad av god mat och maskar gillar god kompost har vi tagit upp denna idé och vidareutvecklat den.
Så uppstod idén med ”Wedding Apple”, som är en blinkning till ”Wedding Chapels” i Las Vegas.