Verktyg för Hem & Trädgård
Bosch DIY verktyg

Gör-det-själv-verktyg som är kul att använda!

Med våra elverktyg har du inte bara fler möjligheter, utan gör-det-själv-projekten blir dubbelt så roliga. Oavsett vad du vill bygga, med Bosch kan du genomföra det.

Rätt enhet för varje jobb.

Rätt verktyg för alla jobb.

Trädgårdsredskap är oumbärliga hjälpredor när det handlar om skötsel av trädgård, gräsmatta och häckar. Våra trädgårdsredskap ger dig bekvämt och säkert trädgårdsarbete för ditt utomhusområde.

Bosch mätverktyg

Mätning, lokalisering, nivellering.

Med våra mättekniska produkter med hög precision lägger du grunden för ditt framgångsrika projekt. Du mäter enkelt avstånd, lokaliserar objekt i en vägg eller nivellerar.