Verktyg för Hem & Trädgård

Lokaliserings- och kontrollinstrument

Detektorer

Detektorer

Säkrare borrning – Bosch lokaliseringsinstrument identifierar enkelt en mängd olika föremål bakom väggar, från strömkablar till metaller och träunderbyggnader.

  • Säkrare borrning – lokaliserar enkelt föremål i väggar med precision
  • Detektera strömförande ledningar och understrukturer i trä
Användning
Skanna väggar för säkrare borrning
Detektera strömförande ledningar och metallföremål
Inspektionskameror

Inspektionskameror

Visuell åtkomst i svåråtkomliga eller mörka områden – Bosch inspektionskameror gör det enkelt att kontrollera blockerade rör, hitta förlorade föremål, lokalisera skador på slangar eller inspektera hålor. Resultat kan dokumenteras via skärmdumpar, sparas direkt på kameran eller skickas via mikro-SD-kort.

  • Visa avgränsade utrymmen – kontrollera om rör är blockerade eller hitta förlorade föremål
  • Den perfekta hjälpredan för inspektion av håligheter i innertaket
  • Perfekt för kontroll av trånga utrymmen runt motorer
Användning
Den perfekta hjälpredan för inspektion av håligheter i innertaket
Kontrollera om rör är blockerade
Termodetektorer

Termodetektorer

Mäter yttemperaturer och luftfuktighet, lokaliserar köldbryggor för att förhindra energiförluster och kontrollerar mögelrisken i väggar. Bosch termo- och fuktmätare analyserar och visar automatiskt potentiella risker via ett trafikljussystem, vilket gör det enkelt att få en sundare hemmamiljö.

  • Minskad energiförlust – mät yttemperaturer och lokalisera köldbryggor
  • Njut av ett sundare hem – skanna områden för att identifiera mögelrisker
Användning
Hittar snabbt värmebryggor och ställen med mögelrisk
Upptäck isoleringsfel
Fuktmätare

Fuktmätare

Fuktkontroller är viktiga för att framgångsrikt påbörja en rad olika jobb. Fuktmätarna ger varje jobb en perfekt start genom att mäta fukthalten i en given substans, de ger tydlig information om material är redo att användas. Exakt, intuitivt, enkelt att tolka.

  • Fuktkontroller för att förebygga mögel
  • Uppnå bättre resultat genom att kontrollera fukthalten innan
Användning
Förhandskontrollera ved för mindre utsläpp och rök
Perfekt innan återbruk av möbler, för att t.ex. undvika sprickor