Verktyg för Hem & Trädgård

Bosch fuktmätare

Fuktkontroller är viktiga för att framgångsrikt påbörja en rad olika jobb. Fuktmätarna ger varje jobb en perfekt start genom att mäta fukthalten i en given substans, de ger tydlig information om material är redo att användas. Exakt, intuitivt, enkelt att tolka.