Verktyg för Hem & Trädgård

Återvinning och hållbarhet

Hållbarhet spelar en stor roll hos oss: Bosch står för återtagande och återvinning av dina gamla verktyg. Så många material som möjligt återvinns för att undvika onödiga miljöskador.

Bosch lätta och kompakta höljet gör den här borrmaskinen bekväm att hantera.

Återvinning av skrotverktyg

Förutom vår service för reparation och reservdelar, sköter Bosch återvinning av skrotverktyg och tar ansvar för våra produkter, även efter att de har nått slutet på sin livscykel.

E-avfallshantering

El- och elektroniklagen kräver sedan 2005 att uttjänta enheter återvinns och återanvänds. Mot den bakgrunden är det nuvarande engagemanget hos Robert Bosch AB i ett konsortium av flera tillverkare av elverktyg, elsvetsar och trädgårdsmaskiner en logisk konsekvens. På konsortiets uppdrag hämtar ett återvinningsföretag maskinerna på de kommunala miljöstationerna och återvinner dem miljövänligt.

Inlämning av uttjänta enheter är gratis.

Bosch återvinning av skrotverktyg

Sortera elavfall separat

Elverktyg som ska slängas betecknas som gamla verktyg. Gamla verktyg ska inte slängas i hushållssoporna. Det indikerar även symbolen av en överstuken soptunna som sitter på elektrisk och elektronisk utrustning. Ägare av gamla verktyg måste lämna in dessa på särskilda återvinnings- och returplatser.

Batterier

Innan du lämnar in ditt gamla verktyg måste du först plocka ut batterier och ackumulatorer som inte är integrerade i verktyget innan du lämnar in dessa på en återvinningsplats. Det gäller inte om du lämnar in verktygen hos offentliga avfallsföretag där de separeras för att förbereda återanvändning av andra gamla verktyg.

Bosch Zamo med låda

Dataskyddshänvisning

Beroende på typ kan gamla verktyg innehålla personuppgifter. Observera att du själv ansvarar för att radera dessa uppgifter.

Bosch Support

För frågor, vänligen hitta olika kontaktkanaler och vårt kontaktformulär för e-post

Service hotline & applikationsrådgivning

För frågor angående tillämpningen av våra produkter eller reparations- och reservdelstjänsten.
Måndag–Fredag:
08:00-16:00

Sök återförsäljare

Köp din Indego på nätet eller av duktiga återförsäljare.

Frågor och svar om återvinning

Ja, det är gratis. Batterier och uppladdningsbara batterier kan återvinnas gratis i särskilda behållare. Gamla verktyg kan lämnas in till återförsäljaren.