Verktyg för Hem & Trädgård

1.Villkor för deltagande och arrangör

(1) Dessa villkor för deltagande utgör villkoren för att kunna delta i Bosch Power Tools Atino Facebook-tävling. Tävlingens beskrivning och struktur är en del av respektive kampanj på Facebook-sidan Bosch Home And Garden Sverige för Robert Bosch AB, avdelningen för elverktyg.

(2) Tävlingen arrangeras av Robert Bosch AB, Isafjordsgatan 15, 164 26 Kista, Sverige (härefter kallad ”Bosch”). Byrån STORY HOUSE EGMONT A/S, CVR 83131128, Strødamvej 46

2100 København Ø, som har anlitats av Bosch är ansvariga för genomförandet av tävlingen.

Tävlingen har ingen koppling till Facebook och är inte på något sätt sponsrad eller organiserad av Facebook eller stöds av Facebook. Facebook är inte ansvarig kontakt för tävlingen. Bosch, och inte Facebook, ska vara mottagare av data och information från deltagaren. Alla frågor, kommentarer och klagomål ska skickas till https://www.bosch-diy.com/se/sv/service/kontakt ämne: ” Atino Facebook Competition”.

(3) Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren dessa villkor för deltagande.

2. Deltagande

(1) För att kunna delta måste deltagaren ha en postadress i Sverige och ha fyllt 18 vid tillfället för deltagandet. Endast fysiska personer kan delta i tävlingen. Företag och organisationer får inte delta i tävlingen. Alla anställda hos Bosch och Story House Egmont och deras anhöriga får inte delta i tävlingen. Deltagande med förfalskade identitet eller tredje parts identitet är inte tillåtet. Automatiskt deltagande (t.ex. via deltagande- eller registreringstjänster) samt flera bidrag är inte tillåtna.

(2) Förutsättningen för att delta i tävlingen är att Facebook-deltagarna måste gilla reklaminlägget och kommentera med antalet feil som är gömda i bilden. Om en deltagare väljer att lägga upp bilder, videor eller liknande i kommentarsfältet i tävlingen måste deltagaren vara ägaren av sådana bilder eller videor och de avbildade personerna måste ha godkänt publiceringen. Kommentaren med vilken deltagaren deltar i tävlingen på den lokala Facebook-sidan för Bosch Power Tools i Sverige, måste publiceras med deltagarens personliga Facebook-konto. Inlägget kommer att finnas kvar även efter kampanjens slut men får inte överföras eller sparas till några andra kanaler i Bosch-koncernen. Deltagarna har möjlighet att vinna ett (1) av alla tre (3) priser.

(3) Inget krav på köp av varor eller användning av Bosch Power Tools tjänster för deltagande. Köp av varor eller användning av tjänster ökar inte chanserna att vinna.

(4) Tävlingen är öppen för deltagande mellan den 1. april 2022 och den 30. april 2022 (CET).

3. Vinster och prismeddelande

(1) Alla berättigade deltagare kommer att delta i en dragning för att vinna en (1) av alla tre (3) Bosch Atino, med ett värde på 95 EUR inkl. moms vardera.

(2) Vinnarna ska väljas ut bland alla deltagare som uppfyller kraven i ovanstående avsnitt 2. Deltagande, inom sju dagar efter den sista tävlingsdagen. Alla tre (3) vinnare ska väljas slumpmässigt. Vinnarna kommer att meddelas i kommentarsfältet direkt i tävlingsinlägget och samtidigt via direktmeddelanden. Vinnarna kommer att ombes att skicka sina personuppgifter (fullständigt namn och adress) till Bosch via en mejladress som anges i direktmeddelandet. Dessa uppgifter måste vara korrekta och sanningsenliga. Informationen kommer att användas av Bosch för att skicka priserna. Om en prismeddelande inte kan levereras till en vinnare, är Bosch inte skyldig att göra ytterligare ansträngningar kring detta.

(3) Om en vinnare inte gör anspråk på sitt pris inom 21 dagar efter att ha meddelats kommer priset att tas tillbaka och en annan vinnare utses.

(4) Priserna kan inte bytas in mot kontanter och kan heller inte bytas ut. Priser kan inte överföras till tredje part.

(5) Om det uppstår omständigheter, för vilka Bosch eller byrån som handlar på uppdrag av Bosch inte är ansvariga, och som gör det omöjligt för Bosch att tillhandahålla priset, kommer vinnaren att få en lämplig Bosch-produkt som ersättningspris.

(6) Priset kommer att skickas till vinnaren per post till den adress som har angetts av vinnaren. Ansvaret överförs till vinnaren när priset överlämnas till transportören.Bosch ansvarar inte för leveransrelaterade skador eller för andra eventuella skador på eller fel på priset.

(7) Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt.

4. Ansvarsbegränsning

(1) Bosch tar inget ansvar för förlust av data som sker t.ex. under överföring av data, till följd av tekniska defekter såväl som skadade, förlorade eller försenade inlämningar eller på grund av nätverks-, maskinvaru- eller programvaruproblem som inte kan hänföras till Bosch.

(2) Genom att delta i tävlingen befriar deltagaren Facebook från allt ansvar.

5. Uteslutning

(1) Vid brott mot dessa villkor har Bosch rätt att utesluta berörda deltagare från tävlingen. Detta gäller särskilt om en deltagare tillhandahåller falsk information eller innehåll (t.ex. kommentarer) eller bryter mot tillämpliga lagar, tredje parts rättigheter eller Boschs rättigheter. Detsamma gäller kommentarer som kan ses som förhärligande av våld, diskriminerande (baserat på personliga egenskaper, religion eller kön), rasistiska, kränkande, trakasserande eller nedsättande, eller som på annat sätt är olämpliga.

(2) Om en utesluten deltagare redan har utsetts till vinnare kan Bosch i efterhand återkalla priset.

6. Tidigt avslutande av tävlingen och ändringar

I händelse av oförutsedda omständigheter som medför att det inte kan garanteras att tävlingen kan slutföras korrekt förbehåller sig Bosch rätten att ändra eller avbryta tävlingen utan föregående meddelande. Detta gäller särskilt om försök till missbruk eller manipulation upptäcks.

7. Dataskydd

Om personuppgifter samlas in, behandlas och används som en del av tävlingen ska dessa endast samlas in, bearbetas och användas av Bosch för att genomföra tävlingen och ska raderas när tävlingen avslutas. Alla uppgifter ska raderas senast 30 dagar efter att tävlingen har avslutats. Adressuppgifter ska endast samlas in från vinnaren och användas för att skicka deras pris. Inga uppgifter ska vidarebefordras till tredje part, såvida detta inte krävs för att tävlingen ska kunna genomföras. Deltagarna har rätt till åtkomst till sina uppgifter, rätt att begära ändringar i sina uppgifter och rätt att återkalla sitt samtycke om lagring av personuppgifter.

Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till att dennes personuppgifter lagras och behandlas av Bosch för ovan nämnda ändamål. Deltagaren har rätt att när som helst invända mot användningen av sina uppgifter. I detta fall raderas uppgifterna omedelbart. Invändningar skickas via mejl till [email protected].

Använd följande länk för att hävda dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/.

Använd följande länk för att rapportera dataskyddsincidenter:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng.

Mer information om hur dina personuppgifter hanteras i samband med tävlingen och om dina rättigheter som berörd part finns i vårt dataskyddsmeddelande: https://www.bosch.com/data-protection-notice/.

8. Övrigt

(1) Om ett avsnitt i dessa villkor är ogiltigt fortsätter de andra villkoren att vara giltiga.

(2) Lagstiftningen för materiell rätt i Sverige gäller.