Алати за Home & Garden

Уреди за нивелирање

Вкрстени линиски ласери

Вкрстени линиски ласери

Прецизност и брзина за сите видови нивелирање без употреба на раце – вкрстените линиски ласери за самонивелирање на Bosch со најновата ласерска технологија импресионираат со лесно ракување и проектираат јасно видливи вкрстени линии за прецизност за секунда.

  • Проектирање вертикални и хоризонтални ласерски линии со прецизност
  • Поставете и порамнете слики, огледала, полици и други предмети
  • Беспрекорни резултати при лепење тапети и бојадисување
  • Лесна инсталација на светла и плафонски светилки
  • Идеално за поплочување и поставување гипскартон
Примени
Нивелирајте ги сликите со леснотија
Нивелирајте ги корнизите со леснотија
Совршено нивелирање слики
Линиски ласери

Линиски ласери

Заменете ги либелите! Едноставната слободна работа и прецизните ласерски линии го прават линискиот ласер на Bosch совршено помагало за брзо и лесно нивелирање предмети, закачување слики или монтирање полици за книги.

  • Едноставно нивелирање со хоризонтални, вертикални или дијагонални ласерски линии
  • Брзо и флексибилно прицврстување на потребната висина
  • Лесно и интуитивно управување за прецизни резултати за кратко време
  • Нивелирајте ги предметите на ѕид без да барате помош од некој друг
Примени
Сè во едно: линиски ласер со дополнително интегрирано метро
Без потреба од дополнителна помош
Либела и линиски ласер комбинирани во еден алат