Алати за Home & Garden

Bosch детектор

Побезбедно дупчење – детекторите на Bosch служат за лесна детекција на разновидни предмети во ѕидовите, како што се кабли под напон, метали и дрвени потструктури.