Алати за Home & Garden

Bosch детектори на температура

Мерење температура и влажност на површината, лоцирање топлински мостови за да се спречи губење енергија и проверка на ѕидовите за ризик од појава на мувла. Детекторите за мерење температура и влажност на Bosch ги анализираат и посочуваат потенцијалните ризици автоматски преку систем на светла (семафор), што го олеснува постигнувањето поздрава домашна средина.