Bosch Global
Алати за Home & Garden

Пили

Product

Filters

AdvancedCut 18
Интелигентно контролирана енергија за секој проект.
AdvancedCut 18
 • Напон на батеријата: 18.0 V
 • Длабочина на сечење во дрво: 65 mm
 • Брзина без оптоварување: 0 – 7.000 врт./мин.
 • Тежина: 0,700 kg
EasyCut 12
Интелигентно контролирана енергија за секој проект.
EasyCut 12
 • Напон на батеријата: 12.0 V
 • Длабочина на сечење во дрво: 65 mm
 • Брзина без оптоварување: 0 – 4.100 врт./мин.
 • Тежина: 0,700 kg
UniversalSaw 18V-100
UniversalSaw 18V-100
 • Напон на батеријата: 18.0 V
 • Длабочина на сечење во дрво: 100 mm
 • Длабочина на сечење во челик: 8 mm
 • Брзина на удар без оптоварување: 0 – 2.600 удар./мин.
 • Тежина: 2,000 kg
EasySaw 18V-70
EasySaw 18V-70
 • Напон на батеријата: 18.0 V
 • Длабочина на сечење во дрво: 70 mm
 • Длабочина на сечење во челик: 6 mm
 • Брзина на удар без оптоварување: 0 – 2.600 удар./мин.
 • Тежина: 1,300 kg
AdvancedRecip 18
AdvancedRecip 18
 • Напон на батеријата: 18.0 V
 • Длабочина на сечење во дрво: 100 mm
 • Длабочина на сечење во челик: 20 mm
 • Брзина на удар без оптоварување: 0 – 3.100 удар./мин.
 • Тежина: 2,500 kg
PKS 16 Multi
PKS 16 Multi
 • Влезна моќност: 400 W
 • Опсег на длабочина на сечење под 90°: 16 mm
 • Номинален дијаметар на сечило за кружна пила: 65 mm
 • Брзина без оптоварување: 6.400 врт./мин.
 • Големина на дупка на сечило за кружна пила: 15 mm
PKS 18 LI
Интелигентно контролирана енергија за секој проект.
PKS 18 LI
 • Напон на батеријата: 18.0 V
 • Опсег на длабочина на сечење под 90°: 0 – 48 mm
 • Номинален дијаметар на сечило за кружна пила: 150 mm
 • Опсег на длабочина на сечење под 45°: 0 – 36 mm
 • Тежина: 2,600 kg
UniversalCirc 12
Интелигентно контролирана енергија за секој проект.
UniversalCirc 12
 • Напон на батеријата: 12.0 V
 • Опсег на длабочина на сечење под 90°: 0 – 26 mm
 • Номинален дијаметар на сечило за кружна пила: 85 mm
 • Опсег на длабочина на сечење под 45°: 0 – 17 mm
 • Тежина: 1,400 kg